दत्तप्रबोधिनी अँप - आध्यात्मिक विकास, उपचार आणि रहस्य ! Google Play Store Download


प्रिय आणि आदरणीय दत्तप्रबोधिनी साधक परिवार,

आपल्या अनमोल व अतुलनीय प्रेम, प्रेरणा व सख्यभावामुळेच आम्ही तुमच्या समक्ष सद्गुरु भगवान परमब्रम्ह श्री दत्तात्रेय स्वामी महाराजांनी साधकस्तरीय माहीती यथाशक्ति प्रकाशित करु शकलो आणि सद्गुरुकृपे ती निरंतर होणारच !


हे अँप आपल्या समस्त सद्गुरु भक्त व दासगणांसाठी बहुपयोगी ठरेल अशी आम्ही आशा करतो. या अँपद्वारे आपण दत्तप्रबोधिनीतील सर्व माहिती एकाच ठिकाणाहुन प्राप्त कराल. 


या नवीन अँपमधे खालीलप्रमाणे वैशिष्ट्ये सामाविष्ट केलेली आहेत.
 • 1. New UI design
 • 2. Splash Screen
 • 3. Main Drawer
 • 4. Hindi supported 
 • 5. English supported
 • 6. My Health Site added
 • 7. Forum Panel Added
 • 8. Marathi YouTube Channel
 • 9. Hindi YouTube Channel
 • 10. Whatsapp Messenger Support 
 • 11. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest Added
 • 12. Share option added
 • 13. All Content in One place


Post a Comment

0 Comments

0