नेत्रदोष, डोळे खराब होण्यावर दोषमुक्तीहेतु तोडगा netradosh, dole kharab honyavar upay


दृष्टी दोष अथवा विकाराच्या प्रारंभिक अवस्थेत सुर्याची अर्काय सेवा करण्यात येते. यात सुर्याच्या प्रतिबिंबाचे भारलेलं पाणी डोळ्यात थेंब स्वरुपात अथवा हबके रुपात टाकल्यास दृष्टी दोष विकार दुर होऊन नजरेत चमक येते.

नेत्रदोष, डोळे खराब होण्यावर दोषमुक्तीहेतु तोडगाअधिक माहिती हेतु खालीलप्रमाणे You Tube Video बघा...

Click here to visit Estore

👆

Fees : 2000/- Rs Only
Via QR Code
==========================

या विषयाला अनुसरुन संबंधित पोस्टस् पहा.ह्या पोस्टशी संबंधित माहिती लिंक खालीलप्रमाणे...
Post a Comment

0 Comments

0