संसारीक सुख समृद्धीहेतु अतिदुर्लभ व विशेष तोडगे व उपासना ! - Solve Your Problems Now !"Cure Problems With Divine Powers. 100s Of People Cured ! Chakra Healing balancing. Ancient Indian Science. Based on Ashtaang Yog. Learn Yogic Healing. Types: Learner's Workshops, Stress Management, Divine Karma Cleansing, Mind empowerment, Chakra Balancing."


दत्तप्रबोधिनी आध्यात्मिक योग साधनेच्या माध्यमातून संबंधित आत्मबोध जिज्ञासा असणाऱ्या स्वामीं साधकांसाठी परमार्थिक विघ्ने अथवा ज्ञानमार्गातील स्पष्टोक्ती येण्याहेतुने अनायासे कर्म व प्रारब्धानें उत्पन्न होणाऱ्या आदीदैविक, आदीभौतिक व आदीआध्यात्मिक ताप निराकरण हेतु संंबंधित ब्लाँगवर सारांश स्वरुपात माहीती प्रकाशित होत असते.

संबंधित माहीतींचे गोपनीय तत्व निरुपण फक्त संस्थेतील सभासदांनाच विनंती अनुरुप कळवण्यात येते. जेणेकरुन भौतिक अथवा आध्यात्मिक अडचणींवर सहजच तत्वाच्या माध्यमातून व अधिष्ठानाच्या कृपेने मात होऊ शकते. या गोपनीय आध्यात्मिक विषयाची वाच्यता ब्लाँग अथवा ईतर online माध्यमातून केली जात नाही. त्यायोगे दत्तप्रबोधिनी सेवा ट्रस्ट या आध्यात्मिक संस्थेत सभासदत्व असणें आवश्यक आहे.

त्रैमासिक / 3 Months : 1,000 /- INR 


नुकसानदायक वास्तु दोष निवारणपुरातन नकारात्मक अघोर बाधेवर उपाय
देवारा शक्ती जागृतीकरण गुप्त माहीतीआराध्य दैवत साधना ( कार्यसिद्धीहेतु )
आपला भाग्यांक ओळखाOnline Community Support 24X7सहामाही / 6 Months 
: 2,000 /- INR 


नुकसानदायक वास्तु दोष निवारणपुरातन नकारात्मक अघोर बाधेवर उपाय
देवारा शक्ती जागृतीकरण गुप्त माहीतीआराध्य दैवत साधना ( कार्यसिद्धीहेतु )
आपला भाग्यांक ओळखा3 दिवसीय पारायण कसे करावे
विनाखर्च कायमस्वरुपी पितृदोष उपायहरवलेले कुलदैवत पुन्हा प्राप्त करा
नोकरी मिळवण्यासाठीOnline Community Support 24X7वार्षिक / 1 Year : 3,000 /- INR 


नुकसानदायक वास्तु दोष निवारणपुरातन नकारात्मक अघोर बाधेवर उपाय
देवारा शक्ती जागृतीकरण गुप्त माहीतीआराध्य दैवत साधना ( कार्यसिद्धीहेतु )
आपला भाग्यांक ओळखा3 दिवसीय पारायण कसे करावे
विनाखर्च कायमस्वरुपी पितृदोष उपायहरवलेले कुलदैवत पुन्हा प्राप्त करा
नोकरी मिळवण्यासाठीआँनलाईन समुदाय पाठिंबा
गुप्त व दुर्लभ आध्यात्मिक माहितीश्री काळभैरव विशेष साधना
श्री यंत्र लक्ष्मीवर्धक साधनानामस्मरण प्रभुत्व येण्यासाठी
Online Community Support 24X7आजीवन / Life Time Subscription : 25,000 /- INR 


नुकसानदायक वास्तु दोष निवारणपुरातन नकारात्मक अघोर बाधेवर उपाय
देवारा शक्ती जागृतीकरण गुप्त माहीतीआराध्य दैवत साधना ( कार्यसिद्धीहेतु )
3 दिवसीय पारायण कसे करावेहरवलेले कुलदैवत पुन्हा प्राप्त करा
विनाखर्च कायमस्वरुपी पितृदोष उपायआपला भाग्यांक ओळखा
नोकरी मिळवण्यासाठी उपायनाम साधन मार्गदर्शन
गुप्त व दुर्लभ आध्यात्मिक माहितीश्री काळभैरव विशेष साधना
श्री यंत्र लक्ष्मीवर्धक साधनानामस्मरण प्रभुत्व येण्यासाठी
विशेष वैयक्तिक साधना मार्गदर्शनप्रश्नांचे तात्काळ निरसन
उग्र साधना मार्गदर्शनविशेष आत्मानुसंधान
योगशक्ती प्रकटीकरणक्रीयायोग
नादब्रम्ह साधनानाम प्राणायाम
खाजगी व गूप्त कार्यसिद्धी साधनादत्तप्रबोधिनी लेखनात्मक संधी
Online Community Support 24X7
१. प्रखर पितृदोषांवर उपाय

संबंधित पितृदोषांच्या परंपरागत आत्मिक अतिक्रमणाद्वारे अडचणीत आलेल्या कुटुंबाकडुन बराच पैसा, वेळ व उर्जेचा अपव्यय होत असतो. त्यायोगे दत्तप्रबोधिनी संस्थेमार्फत विनामुल्य मार्गदर्शन व उपाय देण्यात येतात.


संबंधित उपाय घरातील कोणतेही तरुण अथवा प्रौढ सदस्य सहज करु शकतात अथवा करवुन घेऊ शकतात. 


२. वास्तुदोषांवर प्रभावी उपाय


संबंधित वास्तु, वास्तुचा पूर्व ईतिहास, वास्तुतील वर्तमान सदस्य व वास्तुचा आपल्या कुलदेवतेशी प्रत्यक्ष संंबंध या सर्व गोष्टीना अनुसरुन दत्तप्रबोधिनी सेवा ट्रस्ट माध्यमातून विनामुल्य उपाय मार्गदर्शन करण्यात येते.


संबंधित उपाय घरातील कोणतेही तरुण अथवा प्रौढ सदस्य सहज करु शकतात अथवा करवुन घेऊ शकतात. 


३. बाहेरील बाधा उपाय

दत्तप्रबोधिनी सेवा ट्रस्ट श्री दत्त महाराजांचे शिस्तमय अनुशासन व श्री काळभैरव अंतिमकलिपर्व निष्ठुर शासन यातत्वांवर आधारित आहे. संबंधित वास्तु, वास्तुतील परीवार आणि आपण स्वतः कशाप्रकारे भुतकाळ, वर्तमान काळ व भविष्यकाळातील परिणामकारक दुष्ट उर्जेस नष्ट करु शकता याचे यथार्थ विनामुल्य मार्गदर्शन करण्यात येते.


संबंधित उपाय घरातील कोणतेही तरुण अथवा प्रौढ सदस्य सहज करु शकतात अथवा करवुन घेऊ शकतात. 


४. योग्य देवारा संरचना उपाय

देवपंचायतन संरचनेच्या माध्यमातून घरातील देवारा यथायोग्य दिशा, शास्त्रोक्त आखणी व स्थळ बंधनाच्या माध्यमातून पंचतत्वाचे सामायिकरण कसे करता येईल याचे विनामुल्य मार्गदर्शन करण्यात येते.


संबंधित उपाय घरातील कोणतेही तरुण अथवा प्रौढ सदस्य सहज करु शकतात अथवा करवुन घेऊ शकतात. 


५. स्वामी दत्तमय उपासना

आध्यात्मिक प्रगतिकारक अत्यावश्यक असलेल्या वेदांताच्याही पलिकडील दत्ततत्वाचे प्रत्यक्ष आत्मानुभुतियुक्त ज्ञान स्वआचरणातुन कसे होईल त्याचसोबत कोणतेही दलाली अथवा स्थुल माध्यम न जुमानता प्रत्यक्ष सद्गुरु महाराज व आपल्यातील भेद, अंतर व अज्ञान कसे दुर होईल याचे विनामुल्य मार्गदर्शन करण्यात येते.


सभासद शुल्क खालीलप्रमाणे संस्थेच्या बँक खात्यात जमा करावेत व पोचपावती नाव, पत्ता व आध्यात्मिक पुर्वईतिहास Dattaprabodhinee messenger क्रमांकावर पाठवा.  • Paytm e-wallet No : 9619011227 
OR

Dattaprabodhinee Pratishtan या संस्थेच्या नावे शुल्क जमा करावेत.


  • Bank name. State Bank of India ( SBI )
  • Account no. 36102860078
  • Branch code. 5165
  • Branch name. Dombivali west branch
  • IFSC. SBIN0005165
  • MICR. 400002164


सहभागी स्वामी सभासदाने आपला Dattaprabodhinee messenger प्रतिसाद 9619011227 वर पाठवावा. त्यापूर्वी स्वसंमती हेतू किमान एकदातरी आचारसंहिता आवर्जून वाचणे बंधनकारक आहे.सर्व स्वामीसाधकांसाठी अत्यंत प्रेमपुर्वक सुचना ( आचारसंहिता )

आपल्या स्वामीमय समुदायात फक्त तत्त्वज्ञान,भगवंतभक्ती आणि स्वामीमय सेवा या संबंधितच वक्तव्य करवे..... ईतर काही सुध्दा बोलु नये..... होणारे वक्तव्य जनहितासाठीच असावे.....मीपणा नको...


आपल्या गृपची संरचना आणि समुहातील धार्मिक नीतीमुल्यांचा प्रसार फक्त तत्त्वज्ञानाच्या आणि भक्तीच्याच माध्यमातूनच केला जाइल याची पुर्ण दक्षता आपण सर्वांनी घेतली पाहीजे.


ll श्री स्वामी समर्थ ll

------------------------------------------------------

विनम्र सुचना.....जरुर वाचा.... From Admin desk


गृपवरील प्रत्येक स्वामी सभासदाचा संसाराबरोबरच आध्यात्मिक जीवनात सुध्दा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी स्वामींच्या आज्ञेनेच आपण अति महत्त्वाची माहीती आपल्या स्वामी सभासदांच्या Dattaprabodhinee Messenger पेजवर पाठवतो....!


त्या माहीतीचा पाठपुरावा करणे स्वामी सभासदांकडून बंधनकारक आहे. आणि संबंधीत प्रतिसाद ७ दिवसात देणे अपेक्षित आहे. 


आपल्या गृपची धोरणे आणि स्वामीमय विचारधारा कोणत्याही सोहळेधारी सेवेपेक्षा कमी नाही. 


स्वामी सभासदांकडुन प्रतिसाद मिळाला नाहीतर admin सर्वार्थी निर्णय घेण्यास तत्पर आहेत... निष्क्रिय सभासदास गृपवर स्थान नाही. जेणे करुन नवीन आणि होतकरु स्वामी सेवेकरीस गृपवर स्वामीमय सेवेची संधी देता येईल...! 


ज्याप्रमाणे दात्यावर गहु दळताना खुंटीला चिकटलेले दाणे भरडले जात नाहीत... त्याच प्रमाणे स्वामीमय त्रिकालसंध्या करणारे साधक संसाराच्या दुष्ट चक्रात कधीच भरडले जात नाहीत.


त्रिकालसंध्या खालील प्रमाणे....


१. पहीली संध्या.... दैनंदिन स्वरुपात यथाशक्ति अर्थयुक्त नामस्मरण.


( कोणत्याही अवस्थेत करता येते... फक्त चित्त सद्गुरुठायी असावें )


२. दुसरी संध्या...... साप्ताहीक स्वरुपात अर्थयुक्त पारायण पाठ.


( दररोज कमीतकमी २० मिनीटं स्थानबद्ध होऊन ३ अध्याय श्री स्वामी सारामृताचे वाचावेत. ) वेळ काळाचं बंधन नाही.


३  तिसरी संध्या..... मासिक स्वरुपात स्वामीमय सामुदायिक रात्रप्रहर सेवा.


( दर महीन्याला घरातील किमान एक सदस्य येणें अतिउत्तम )


आपल्या गृपवर स्वामीमय त्रिकालसंध्येचे महत्त्व न समजुन घेणाऱ्या साधकांनी गृपचा स्वईच्छेयेने त्याग करावा.... अर्थात बाहेर व्हावे.

स्वामींच्या आज्ञेचे पालन न करणाऱ्या सभासदांस गृपवर स्थान नाही.

संबंधित सभासदांने गृपचा त्याग न केल्यास त्यांना admin कधीही गृपमधुन बाहेर काढु शकतात... याची गंभीर दखल घ्यावी हीच विनंती,...


ll श्री स्वामी समर्थ ll


------------------------------------------------------


सर्वांना विनंती


▶1. Dattaprabodhinee Messenger चा उपयोग चांगल्या कामासाठी करा...


▶2. NUDGE, STICKERS, GOOD MORNING, GOOD NIGHT चे मेसेज पर्सनल वर सेंड करा, तुमचा या मेसेजमुळे अनेकांना मनस्ताप होतो...


▶3. " हा मेसेज दुस-या ग्रुप मध्ये पाठवा आणि जादू बघा काही फरक जाणवेल. 


    अशा प्रकारचे मेसेज forward करुन आपण किती बालीश आहात हे दाखवु नका....


▶4. पुरुष तसेच स्त्रियांना मारहान केलेले pictures, videos सेंड करुन समाजात हिंसाचार पसरवु नका...


▶5. घाणेरडे videos, images सेंड करुन आपल्यावर आई-वडीलांनी केलेल्या संस्कारांना मातीमोल करु नका....


▶6. तसेच अशा video सेंड करुन इतरांच्या आई-बहीनींना बदनाम करु नका... Video तात्काळ delete करा आणि share करु नका...


▶7. जातीचा अभिमान सर्वांना असतो, Dattaprabodhinee Messenger वर धर्मप्रेम गाजवु नका तर थोरांच्या विचारांचे पालन करा, महापुरुषांची बदनामी करु नका..


▶9. उगाचच देवादिकांच्या नावाचे  मेसेज 11 जनांना पाठवा असे करणे थांबवा


▶10. Dattaprabodhinee Messenger चा वापर चांगल्या कामासाठी करा... दुस-यांना मनस्ताप होयील असं काहीच Share करु नका. नक्कीच Hike चे खरे महत्व तुम्हाला कळेल...


||श्रीस्वामीसमर्थ||


------------------------------------------------------


Circular from admin desk.....


Dattaprabodhinee Messenger आचारसंहीतेचे पालन सर्व स्वामी सभासदांनी काटेकोरपणे करावे.....

कोणतेही छायाचित्रे टाकु नयेत.... नियम कडक आहेत...


राजकीय,सामाजिक अथवा भावना भडकाऊ पोस्टस् बिलकुल टाकु नये...


१० जणांना फोरवर्ड करा असे भंपक किंवा duplicate पोस्टस् ईथे करु नये...


आपल्या पिंडातील स्वामीमय विचार व्यक्त करा,.....


कोणत्याही पुरुष सभासदाने... विनाओळख असलेल्या महीला👸 सभासदास... वैयक्तिक स्तरावर संपर्क करु नये....☝


कोणतेही गैरकृत्य केल्यास... प्रकरणाची गंभीरता ध्यानात घेऊन पोलीस कारवाई करण्यात येईल....☝


हा समुह फक्त स्वामींभक्तांचा आहे....


कृपया गांभीर्याने नोंद घ्यावी....!


संपर्क : श्री. कुलदीप निकम

भ्रमणध्वनी : 9619011227


ह्या पोस्टशी संबंधित माहिती लिंक खालीलप्रमाणे...

दत्तप्रबोधिनी चँनेल पार्टनरशीप संबंधित पोस्टस्

योग साधना विशेष संबंधित पोस्टस्

आध्यात्मिक उपाय व तोडगे संबंधित पोस्टस्

देवी उपासना संबंधित पोस्टस्

पारायण पाठ व नामस्मरण संबंधित पोस्टस्


त्राटक विद्या संबंधित पोस्टस्

वास्तुशास्त्र संबंधित पोस्टस्

अंकशास्त्र संबंधित पोस्टस्

पितृदोष संबंधित पोस्टस्

दत्तप्रबोधिनी आध्यात्मिक उपक्रमGET FRESH CONTENT DELIVERED BY EMAIL:


FOR JOINING WITH US VISIT: दत्तप्रबोधिनी सभासदत्व माहीतीAll about Swami Samarth, Real unknown secrets, Step by step Spiritual Growth explained, Build your soul, Boost your life on top. - Visit Website Here !


Embed श्री स्वामी समर्थ योग व गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन on Your Site: Copy and Paste the Code Below