Popular/hot-posts

Recent posts

View all
दुर्लभ आध्यात्मिक साधनेसाठी मासिक सभासदत्व नोंदणी सुरु आहे.
घरातील दुष्ट व शैतानी शक्तींचा सर्वनाश करणारा आहे हा भीमसेनी कर्पुर होम ! हा कर्पुर होम केव्हा कराल ?
मरणशांती म्हणजे काय ?  मरणशांती आणि निधनशांती यातील नेमका भेद कोणता ?
नारायणनागबली व त्रिपिंडी श्राद्ध करण्याआधी ही पोस्ट वाचा. ह्या श्राद्धबद्दल तुम्हाला हे माहित नसेल ?
रामनामव्रताचे वैशिष्ट्य काय ?  या व्रतास अनुकूल काल कोणता ?
ओंकार उपासना किंवा प्रणवोपासना ( प्रणवसाधना)  कशी करावी ?
मूर्तीमध्ये देवत्व कसे येते ?
पंचमहायज्ञ म्हणजे काय ?  त्यांची कितपत आवश्यकता असते ?
 हे नियम पाळल्याशिवाय कृपया शिवपुजेस प्रारंम करु नका. रुद्रप्रलय रुपाने भगवान शिव करतील सर्व कार्याचा सर्वनाश. आताच सावध व्हा