घरात कोणी सतत आजारी पडत असल्यास काय करावे Gharat satat aajari padat asalyas upay todage


वृक्षवल्ली व सुर्यनारायणाचा नैसर्गिकरित्या घनिष्ठ संबंध असतो. घरातील रूग्ण व्यक्ती लवकर सशक्त होण्यासाठी या वृक्षातुन होणाऱ्या प्राणशक्तीचं वहन साधनेच्या माध्यमातून उपयोगात आणता येते. 

या साठी दत्तप्रबोधिनी साधनेच्या माध्यमातून काहि विशिष्ठ वृक्षांच्या मुळावर जपसिद्धी द्वारे प्राणशक्ती रुग्णाच्या देहात प्रकट करण्यात येते यासाठी संबंधित साधना विडिओ फोर्मेट मधे ठेवलेली आहे.

घरात कोणी सतत आजारी पडत असल्यास काय करावेअधिक माहिती हेतु खालीलप्रमाणे You Tube Video बघा...Click here to visit Estore

👆

Fees : 2000/- Rs Only
Via QR Code
==========================

या विषयाला अनुसरुन संबंधित पोस्टस् पहा.

ह्या पोस्टशी संबंधित माहिती लिंक खालीलप्रमाणे...
Post a Comment

0 Comments