महाविद्यासाधना महासिद्ध यंत्र मंत्र उपासना Mahavidya sadhana yantra sadhana


दशमहाविद्यासाधना यंत्रपुजनाच्या माध्यमातून करण्यासाठी यंत्र चार टप्याने चतुष्कोणी द्वादश यंत्र स्वरुपात केली जाते. 

या यंत्र उद्धारात भैरवी मातेचं जागृतीकरणाची साधनाक्रीया क्रमप्राप्त आहे. एका ठराविक मंत्र जप तुम्हाला यंत्र पुजनाद्वारे वाक् सिद्धी, भविष्यज्ञान व ईच्छ्याशक्ती सिद्धी प्राप्त होते. 

या यंत्र पुजनातुन कुलदेवत व कुलस्वामीनी पुजन ही होते.

महाविद्यासाधना महासिद्ध यंत्र मंत्र उपासना; अधिक माहिती हेतु खालीलप्रमाणे You Tube Video बघा...Click here to visit Estore

👆

Fees : 2000/- Rs Only
Via QR Code
==========================

या विषयाला अनुसरुन संबंधित पोस्टस् पहा.ह्या पोस्टशी संबंधित माहिती लिंक खालीलप्रमाणे...
Post a Comment

0 Comments