श्री स्वामी समर्थ योग व गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन: बृहस्पती मंत्र साधना SEO

 स्वामी साधक सदस्यता घेऊन "दत्तप्रबोधिनीकर" व्हा...!

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
LIVE सुरु असलेले वाचन
चालु आठवड्यातील वाचलेली निवडक लिखाणे
चालु महिन्यातील वाचलेली निवडक लिखाणे

बृहस्पती मंत्र साधनाविनियोग :


ॐ अस्य बृहस्पतिवार मंत्रस्य, ब्रह्मा ऋषि: अनुष्टुप छन्द: सुराचार्यो देवता, बृं बीजम्, नम: शक्ति:, ममाभीष्ट सिद्धयेर्थे जपे विनियोग:

त्यानंतर सदगुरु चरणांचे कृतज्ञतापुर्वक खालील श्लोकाच्या माध्यमातून अंतरीक स्मरण करावेत.


रत्नाष्टा पद वस्त्र राशिमलं दक्षारित्करं करा दासीनं
विपणौ करं निदधतं रत्नादिराशौ परम् ॥
पीता लेपन पुष्प वस्त्र मखिलालंकार संभूषितम् ।
विद्या सागरपारगं सुरगुरुं वंदे सुवर्णप्रभम् ॥

गुरु गायत्री मंत्र:

॥ ॐ आड़िगरसाय विद्दहे दिव्यदेहाय धीमहि तन्नो: जीव: प्रचोदयात् ॥

गुरु सात्विक मंत्र:

॥ ॐ ब्रं ब्रहस्पतये नम: ॥

गुरू तंत्रोक्त मंत्र:

॥ ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम: ॥

खालीलप्रमाणे स्तोत्राचा नियमित ११ वेळा पाठ करावा


क्रौं शक्रादि देवै: परिपूजितोसि त्वं जीवभूतो जगतो हिताय |
ददाति यो निर्मलशास्त्रबुद्धिं स वाक्पतिर्मे वितनोतु लक्ष्मीम् ||1||
पीताम्बर: पीतवपु: किरीटश्र्वतुर्भजो देव गुरु: प्रशांत: |
दधाति दण्डं च कमण्डलुं च तथाक्षसूत्रं वरदोस्तु महम् ||2||
ब्रहस्पति: सुराचार्यो दयावानछुभलक्षण: |
लोकत्रयगुरु: श्रीमान्सर्वज्ञ: सर्वतो विभु: ||3||
सर्वेश: सर्वदा तुष्ठ: श्रेयस्क्रत्सर्वपूजित: |
अकोधनो मुनिश्रेष्ठो नितिकर्ता महाबल: ||4||
विश्र्वात्मा विश्र्वकर्ता च विश्र्वयोनिरयोनिज: |
भूर्भुवो धनदाता च भर्ता जीवो जगत्पति: ||5||
पंचविंशतिनामानि पुण्यानि शुभदानि च |
नन्दगोपालपुत्राय भगवत्कीर्तितानि च ||6||
प्रातरुत्थाय यो नित्यं कीर्तयेत्तु समाहितः |
विप्रस्तस्यापि भगवान् प्रीत: स च न संशय: ||7||
तंत्रान्तरेपि नम: सुरेन्द्रवन्धाय देवाचार्याय ते नम: |
नमस्त्त्वनन्तसामर्थ्य वेदसिद्वान्तपारग ||8||
सदानन्द नमस्तेस्तु नम: पीड़ाहराय च |
नमो वाचस्पते तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ||9||
नमोऽद्वितियरूपाय लम्बकूर्चाय ते नम: |
नम: प्रहष्टनेत्राय विप्राणां पतये नम: ||10||
नमो भार्गवशिष्याय विपन्नहितकारक |
नमस्ते सुरसैन्याय विपन्नत्राणहेतवे ||11||
विषमस्थस्तथा न्रणां सर्वकष्टप्रणाशमन् |
प्रत्यहं तु पठेधो वै तस्यकामफलप्रदम् ||12||
श्री सद्गुरुचरर्णार्पणमस्तु l श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय ll

GET FRESH CONTENT DELIVERED BY EMAIL:


FOR JOINING WITH US VISIT: दत्तप्रबोधिनी सभासदत्व माहीती

 स्वामीसभासद नोंदणी प्रार्थमिक अर्ज

GET FRESH CONTENT DELIVERED BY EMAIL:


FOR JOINING WITH US VISIT: दत्तप्रबोधिनी सभासदत्व माहीती