चक्र साधना - स्वाधिष्ठान चक्र शुद्धी ( Swadhisthana Chakra Purification ) व दैनंदिन आध्यात्म. | श्री स्वामी समर्थ योग व गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन SEO
Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

दत्तप्रबोधिनी त्वरीत चँनेल सहयोगी होण्याची कृती - Kindly Follow Step By Step.

1. दत्तप्रबोधिनी प्रकाशनाचे " Community App " - Google playstore app download आणि install करावेत.

Translator

Saturday, May 21, 2016

चक्र साधना - स्वाधिष्ठान चक्र शुद्धी ( Swadhisthana Chakra Purification ) व दैनंदिन आध्यात्म.


वं बीजात्मक स्वाधिष्ठान चक्र साधकाला प्रभुत्वाची अभिव्यक्ती बनवणारे चक्र आहे. स्वाधिष्ठान चक्र शुद्धीकरणाने देहातील जल तत्वाचे संतुलन राखले जाते. जल हे पंचमहाभुतांपैकी एक तत्व. आध्यात्मिक उन्नतीहेतु देहांतर्गत असलेल्या ज्ञानगंगाजल आत्मिक प्रवाह होणे हेतु ह्या चक्राचे शुद्धीकरण झालेच पाहिजे. स्वाधिष्ठान चक्र स्वर्गलोकाचे प्रतिनिधित्व करते.


वं बीजात्मक स्वाधिष्ठान चक्र साधकाला प्रभुत्वाची अभिव्यक्ती बनवणारे चक्र आहे. स्वाधिष्ठान चक्र शुद्धीकरणाने देहातील जल तत्वाचे संतुलन राखले जाते. जल हे पंचमहाभुतांपैकी एक तत्व. आध्यात्मिक उन्नतीहेतु देहांतर्गत असलेल्या ज्ञानगंगाजल आत्मिक प्रवाह होणे हेतु ह्या चक्राचे शुद्धीकरण झालेच पाहिजे. स्वाधिष्ठान चक्र स्वर्गलोकाचे प्रतिनिधित्व करते.

आपल्या देहात असलेल्या पाच कोषांपैकी एक आनंदमय कोषाची प्रारंभिक सुरवात स्वाधिष्ठान चक्राच्या शुद्धीकरणानेच होते. हे चक्र आपल्या देहात लिंग मुळाजवळ मुलाधार चक्रावरती स्थित असते. जलतत्वाचे प्रधानत्व असलेल्या या चक्राची साधना एकधारी नामस्मरण अथवा शाश्वत सुक्ष्म चैतन्य प्रवाहाच्या मदतीने होते.

स्वाधिष्ठान चक्र साधनेसाठी आवश्यक असलेली पुर्व तयारी.

स्वाधिष्ठान चक्र प्रार्थमिकतेने मानवी आनंद आणि सत् चिद् परमानंदातील तादाम्य साधाणारे चक्र आहे. मृत् लोकातुन अथवा तळागाळातुन एक पाऊल पुढे पडणे म्हणजे स्वाधिष्ठान नाद.
पुर्वतयारीसाठी आपण अधी मुलाधार चक्र शुद्धी व मुलाधार चक्र साधना अग्रेसर राहाणे महत्वाचे आहे. मुळ तत्व माती असुन मातीचा साधनायुक्त कायापालट होऊन सोने बनायला पाहीजे. त्यायोगेच स्वाधिष्ठानाचे सत्व अंतरी योग्य पद्धतीने रुजायला व रुचायला सुरवात होईल.

स्वाधिष्ठान म्हणजे काय...?

स्वाधिष्ठान हे देहातीत असलेले अंतर्मुखी आधिष्ठान असते. स्वाधिष्ठान याचा अर्थ स्व+आधिष्ठान असा होते. ह्या आधिष्ठानाला अनुसरुन देहाच्या मातीचा ढिगारा अधी स्वच्छ करता आला पाहीजे. आपल्या देहात असलेल्या वासनेला प्रकट होणे हेतु मातीचा देहच मदत करतो.या मातीच्या देहाला शुद्ध करुन पुढील अवस्थेत आपण नेऊ शकतो.

आधिष्ठान श्री दत्त महाराजांचे अर्थात श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराजांचे असते. हे सुक्ष्म आधिष्ठान जागृत होणे हेतु देह प्रार्थमिकतेचे शुद्धतेने आचरता आला पाहीजे. एकदा की आपण सात्विकतेचे धडे गिरवायला लागलो की देहातीत वासनामय दोष कमी होण्यास सुरवात होते. आणि दत्त आधिष्ठानाच्या आशिर्वादाने योग साधनेत अग्रेसर होतो.

लिंगमुळ स्थित स्वाधिष्ठान चक्र फार भयानक द्वंद्व असते. कारण आपण अनंत जन्माच्या वासना विषयाच्या मुळाशी असतो. आनंदमय शरीर जागृत होणे हेतु वासनेचा तीव्र विरोध प्रारंभावस्थेत साधकाला झेलावा लागतो. स्वाधिष्ठान चक्रा ठिकाणी एके ठिकाणी जन्मजन्मांतराचे वासना विषय विकार आणि दुसऱ्या बाजुला असते ती प्रारंभिक निर्विकार आनंदमय आध्यात्मिक अवस्था...!

ह्या आत्मिक प्रसंगातुन जर सुखरुप मुक्तता हवी असेल तर श्री दत्त महाराजांच्या सुक्ष्म आधिष्ठानाला अनन्य भावाने शरण जाण्याशिवाय ईतर दुसरा पर्याय नाही. तेव्हाच आपण या आत्मिक द्वंद्वातुन बाहेर येऊ शकतो व वासनेवर विजय प्राप्त करुन घेऊ शकतो.

आपण पाहीलेल्या पंढरपुरातील भगवान श्री हरि विठ्ठलाची मुर्ती आपल्याला काही तरी आत्म संकेत देते. तो स्वतःच्या कमरेवर दोन्ही हात ठेऊन काय सांगतो...? ह्याचा कधी विचार केलाय का आपण...!
ह्या आध्यात्मिक जीवनात कोणताही साधक पथ्यपाणी पाळुन, प्रारंभिक सात्विक प्रवृत्ती प्राप्त करु शकतो पण त्या पुढे असलेली चित्त उपरती मिळवणे हेतु सद्गुरुकृपा अनिवार्य आहे.

विठु माऊली कमरेवर हाथ ठेऊन आपल्याला सांगत आहेत की, भवसागरातील वासनेचा प्रवाह कमरेपर्यंतच आहे. पण ईतका जलद आहे की, कोट्यानुकोटी भक्त त्यातही वाहुन जातात. सद्गुरु शरण असलेला तो एकमात्र साधक आपल्या कमरेपर्यंत रेंगाळणार्या वासनेवर विजय मिळवतो तोच माझ्या अंगा खांद्यावर खेळतो.

स्वाधिष्ठान चक्र व आपले शरीर.


वं बीजात्मक स्वाधिष्ठान चक्र साधकाला प्रभुत्वाची अभिव्यक्ती बनवणारे चक्र आहे. स्वाधिष्ठान चक्र शुद्धीकरणाने देहातील जल तत्वाचे संतुलन राखले जाते. जल हे पंचमहाभुतांपैकी एक तत्व. आध्यात्मिक उन्नतीहेतु देहांतर्गत असलेल्या ज्ञानगंगाजल आत्मिक प्रवाह होणे हेतु ह्या चक्राचे शुद्धीकरण झालेच पाहिजे. स्वाधिष्ठान चक्र स्वर्गलोकाचे प्रतिनिधित्व करते.


आधिष्ठान चक्र वं बीजात्मक असुन त्याचे वाहन मगर आहे. आधिष्ठान श्री गुरु आहेत. ह्या चक्राला ऐकुण सहा मातृका दलें आहेत. निळारंग असलेले हे चक्र नारायणाच्या अधीन आहे. आनंदमाय कोषाला जागृत करणाऱ्या ह्या चक्राच्या सहा दलांचे एक रहस्य आहे. या रहस्याची जाणीव होणे हेतु आपण आपल्या नामस्मरणावर योग्य भर दिला पाहीजे.

सहा दलांच्या ह्या चक्राचे चालक श्री गुरु महाराज आहेत. एकुण तीन तारक मंत्र आपण जाणतो त्यापैकी पहीला १. श्री स्वामी समर्थ २. ॐ नमः शिवाय आणि ३. दूं दुर्गायै नमः हे तारक मंत्र षडाक्षरी आहेत आणि संबंधित मातृका बीज मंत्राचे बं, भं, मं, यं, रं, लं उद्घोषक आहेत. 
अर्ध चंद्रकोर मनाच्या उन्मनी अवस्थेचे प्रतीक आहे. ही उन्मनी अवस्था फक्त गुरु महाराजच मिळवुन देऊ शकतात.

स्वाधिष्ठाध चक्र जागृतीचे प्रार्थमिक फायदे...

१. भेदक मनोवृत्ती प्राप्त होते.

२. माणसांची पारख एकाच क्षणात होते.

३. भगवत्प्राप्तीच्या शक्यता वाढतात.

४. आकर्षण शक्ती प्राप्त होते.

५. विचारांमधे एक प्रभुत्वता येते.

६. मन, काया आणि वाचा एकच भाषा बोलतात.

७. मनाला विलक्षण शांतीचा अनुभव होतो.

८. अति दुर्लभ अशा आत्मिक आनंदाची प्राप्ती होत आहे असे अनुभवास येते.

९. विदेही अवस्था प्राप्त होणे साठी एक पाऊल आपण पुढे जातो.

१०. मनातील सर्व संभ्रम संपतात.


संबंधित ध्यानसिद्धी अनुसरुन सविस्तर, अधिक सखोल, गहन व कुठेही उपलब्ध नसलेली विशेष आध्यात्मिक साधना माहीती लिंक स्वरुपात खालीलप्रमाणे उपलब्ध आहे. दिलेल्या विशेष लिंकचा पासवर्ड हटवण्यासाठी संस्थेत सक्रीय सभासद होणे आवश्यक आहे.

ह्या पोस्टशी संबंधित माहिती लिंक खालीलप्रमाणे...संपर्क : श्री. कुलदीप निकम
भ्रमणध्वनी : 9619011227

GET FRESH CONTENT DELIVERED BY EMAIL:


FOR JOINING WITH US VISIT: दत्तप्रबोधिनी सभासदत्व माहीती

 स्वामीसभासद नोंदणी प्रार्थमिक अर्ज

DATTAPRABODHINEE MEMBERSHIP

त्रैमासिक / 3 Months

१००१ रु
 • वास्तु दोषांवर तोडगे
 • बाहेरील बाधेवर उपाय
 • घरातील सुधारित देवघर
 • पितृदोषांवर उपाय
 • अपेक्षित दैवी साधना
 • आँनलाईन समुदाय पाठिंबा
Subscribe

DATTAPRABODHINEE MEMBERSHIP

आजीवन / Life Time

२५,००० रु
 • वास्तु दोषांवर तोडगे
 • बाहेरील बाधेवर उपाय
 • घरातील सुधारित देवघर
 • अपेक्षित दैवी साधना
 • पारायण कृती मार्गदर्शन
 • कुलदैवत साधना
 • पितृदोष विशेष उपाय
 • दुर्लभ आध्यात्मिक माहिती
 • नोकरी, धंदा पुष्टी साधना
 • नाम साधन मार्गदर्शन
 • अंतरिक गुप्त साधना माहिती
 • श्री काळभैरव विशेष साधना
 • श्री यंत्र साधना
 • श्री शंकराचार्य मुलाखत
 • विशेष वैयक्तिक साधना मार्गदर्शन
 • प्रश्नांचे तात्काळ निरसन
 • उग्र साधना मार्गदर्शन
 • विशेष आत्मानुसंधान
 • योगशक्ती प्रकटीकरण
 • क्रीयायोग
 • नादब्रम्ह साधना
 • नाम प्राणायाम
 • गुप्त पीठ साधना
 • दत्तप्रबोधिनी लेखनात्मक संधी
 • अंतरिक गुप्त साधना माहिती
 • आँनलाईन समुदाय पाठिंबा
 • 100% MONEY BACK GUARANTEE
Subscribe

सहामाही / 6 Months

२००१ रु
 • वास्तु दोषांवर तोडगे
 • बाहेरील बाधेवर उपाय
 • घरातील सुधारित देवघर
 • अपेक्षित दैवी साधना
 • पारायण कृती मार्गदर्शन
 • कुलदैवत साधना
 • पितृदोष विशेष उपाय
 • दुर्लभ आध्यात्मिक माहिती
 • नोकरी, धंदा पुष्टी साधना
 • आँनलाईन समुदाय पाठिंबा
Subscribe

वार्षिक / 1 Year

३००१ रु
 • वास्तु दोषांवर तोडगे
 • बाहेरील बाधेवर उपाय
 • घरातील सुधारित देवघर
 • अपेक्षित दैवी साधना
 • पारायण कृती मार्गदर्शन
 • कुलदैवत साधना
 • पितृदोष विशेष उपाय
 • दुर्लभ आध्यात्मिक माहिती
 • नोकरी, धंदा पुष्टी साधना
 • नाम साधन मार्गदर्शन
 • अंतरिक गुप्त साधना माहिती
 • श्री काळभैरव विशेष साधना
 • श्री यंत्र साधना
 • श्री शंकराचार्य मुलाखत
 • आँनलाईन समुदाय पाठिंबा
Subscribe
LIVE सुरु असलेले वाचन
चालु आठवड्यातील वाचलेली निवडक लिखाणे
चालु महिन्यातील वाचलेली निवडक लिखाणे

 लोकप्रिय पोस्ट

 
श्री स्वामी समर्थ योग व गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन Group
Facebook Group · 26 members
Join Group
भगवान श्री सद्गुरु दत्तात्रेय स्वामीं महाराजांच्या चरणकमळांच्या शुभाशीर्वादाने त्यांच्या मुमूक्षुत्व असलेल्या भक्तगणांना तत्व, कर्मदहन व आध्यात्मिक सा...