Samarth Ramdas Swami Manache Shlok MP3


मनाला अस्थिरता, द्वंद्व अथवा अस्वस्थतेपासुन तात्काळ मुक्ती मिळवुन देण्यासाठी खालीलप्रमाणे कमीतकमी कोणतीही एक क्लीप दररोज दिवसातुन कमीतकमी एकदा तरी अवश्य ऐकावी. सरासरी ३ ते ६ महिन्याच्या उपरांत स्वतःत थोडाफार बदल होत असलेला अनुभवास येईल. 

मनाला अस्थिरता, द्वंद्व अथवा अस्वस्थतेपासुन तात्काळ मुक्ती मिळवुन देण्यासाठी खालीलप्रमाणे कमीतकमी कोणतीही एक क्लीप दररोज दिवसातुन कमीतकमी एकदा तरी अवश्य ऐकावी. सरासरी ३ ते ६ महिन्याच्या उपरांत स्वतःत थोडाफार बदल होत असलेला अनुभवास येईल.     कोणताही श्लोक न कळल्यास ७ तारखेच्या रात्रसेवेला येऊन आपले श्लोक संबंधित प्रश्न लिहुन द्यावेत. त्यायोगे लिखित निरुपण करवुन दिले जाईल.

कोणताही श्लोक न कळल्यास ७ तारखेच्या रात्रसेवेला येऊन आपले श्लोक संबंधित प्रश्न लिहुन द्यावेत. त्यायोगे लिखित निरुपण करवुन दिले जाईल.

जय जय रघुवीर समर्थ

GET FRESH CONTENT DELIVERED BY EMAIL:


FOR JOINING WITH US VISIT: दत्तप्रबोधिनी सभासदत्व माहीती


All about Swami Samarth, Real unknown secrets, Step by step Spiritual Growth explained, Build your soul, Boost your life on top. - Visit Website Here !

Embed श्री स्वामी समर्थ योग व गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन on Your Site: Copy and Paste the Code Below